ATH680 gallervagn är tyvärr sönderkörd och har fått körförbud. Tar en dryg vecka på verkstad. Eftersom vi inte fått reda på detta och omständigheterna får vi betala reparationen själva (preliminärt kostnadsförslag 4-5000kr). Försäkringsbolaget tar bara skador som vi kan redovisa omständigheterna kring.

2019-01-17

vagnansvarig styrelseledamot