inloggningen till höger är för webbmaster - ingen inloggning behövs för andra.

Avvakta höjd sophämtningsavgift tills nya sopkärl kan levereras

Västerviks kommun har höjt kostnaden för sophämtning rejält från och med

2020.  Nytt för i år är att det vanligaste och billigaste alternativet för en
småhusägare bygger på att hushållet sorterar matavfall och restavfall. Men det
kräver ett nytt sopkärl, om man inte väljer att lägga matavfallet i en egen
varmkompost.
Tyvärr har Västervik Miljö & Avfall haft problem med att leverera nya sopkärl
till de hushåll som vill kunna sortera ut sitt matavfall. Trots det har bolaget
börjat ta betalt för den nya tjänsten. Det har vi och Villaägarnas Riksförbund
kritiserat i Västerviks-Tidning, på nyhetsplats (7 juli) och i en debattartikel (8 juli
2020).

Läs vår debattartikel här: https://www.villaagarna.se/debatt/avfall2/avvakta-hojd-sophamtningsavgift-tills-nya-sopkarl-kan-levereras/

Det finns ytterligare en del att läsa i INFORMATION nr 3 2020 och vi planerar att kunna sammanfatta och lämna diverse tips och information i dessa Informations-brev. Till höger finns mer information i undermenyerna.

Tänk på att vid anmälan till arrangemang eller gärna i andra meddelanden till oss lägga in utöver namn och telefonnummer även medlemsnumret (vilket underlättar för oss).

Via förbundets hemsida kan ni beställa medlemskort för andra i hushållet eller få nytt om det förkommit.

INGA ADPTRAR TILL ELKABLARNA PÅ VAGNARNA -TAG RÄTT KABEL: 7 ELLER 9-polig, finns alla sorter i lådan på ME-däck. Vagnarna har olika kontakter precis som du kan ha på din egen bil. 

TIPS!
På Mekonomen i Västervik finns handsprit 75% att köpa, 1 litersflaska 150 kr.