ÅRSMÖTE 2024

se info till höger

###

INFORMATION OM:

Kommunalt påverkansarbete

Vi är en förening som utifrån medlemmarnas intressen driver och påverkar politiska beslut, dock utan att ta partipolitisk ställning.

Sedan 2019 har vi varit remissinstans i ett flertal kommunala beslut. Vi försöker att bli den självklara remissinstansen i alla frågor som gäller boendemiljö inom kommunen i dess helhet.

De senaste 4 åren har vi tagit ställning till följande kommunala beslut:

Avfalls- och Renhållningstaxa, år 2019.

Dagvattenstrategi, år 2019.

Klimatstrategi, år 2021.

Kulturmiljöprogrammet, år 2022.

Medförfattare till debattartikel https://vt.se/debatt/artikel/dramatisk-okning-av-elnatspriserna-i-vastervik/r9wndnmj , 2024

 Vi har dessutom engagerat oss i hur många gånger man som kommuninvånare gratis får tömma på Målserums avfallstation och fick ökat från 4 gånger till obegränsat för privatpersoner!


###

LÅNEVAGNARNA
Vagnarna finns hos färgaffären YTA, ring 0490-30507, Vattentornsvägen 4 
(Flüggeraffär, se rabatterna på www.villaagarna.se)

och hos Rickards Bilservice i Gamleby
###

VATTENMÄTARBYTE: kommunen skall under ett antal månader framöver byta vattenmätarna och som framgår av kommunens hemsida skall man ha en speciell konsol uppsatt och man skall själv ombesörja detta och betala vad det kostar. Själva bytet av vattenmätaren kostar inget, kommunen gör detta. Alltså skall man som fastighetsägare själv tillse att det finns den angivna konsolen. Se i övrigt på kommunens hemsida! Styrelsen har fått anbud från 3 VA-firmor, se deras anbud genom att "klicka" i högerspalten!

###

OBS! Vagnarna kan vara blockerade av snö, så ta med snöskyffel beroende på väderlek.