Nu har vi reparerat de två vagnarna, tyvärr till stor kostnad, 11 123 kronor. På bägge blev det omfattande bromsreparationer framför allt. Bromssystemen är det som kostar mycket (i underhåll) frånsett direkta skador eftersom vi inte får ut på försäkringen då vi inte kan redovisa hur eventuell skada uppkommit och när eftersom vi inte får in anmälan om detta. Då får vi själva stå för kostnaden.
Med tanke på att det är bromssystemen som kostar försöker vi nu sälja den renoverade och besiktigade bromsade gallervagnen för att om möjligt ersätta den med motsvarande obromsade vagn som kan ta samma last och köras i 80 km. Kanske kan det då bli billigare för föreningen.
Därför finns för närvarande två vagnar hos ME-däck för utlåning, en gallervagn och vagnen med kåpa.

Släpvagnen till försäljning kan köpas för 10 500kr (nyrenoverad, nybesiktigad och ej använd därefter).