Villaägarna i Tjust

och

Företaget

Firma Bygghantering

Byggnadsing SBR Leif Svensson

Rutbergsgatan 23

593 38 Västervik

070-6346201
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Villaägarna och Företaget ingår härmed ett samarbetsavtal på nedan nämnda villkor att gälla för medlemmar i Villaägarna:

 

Medlemmar i Villaägarna i Tjust erhåller: 40% på offert timpris för information om byggteknik, avtal (byggare och konsulter), dokumentation och förslagshandlingar (ritningar för bygglov) vid byggnation

 

Samarbetsavtalet gäller fr o m 15 juli 2018 och tills vidare, men kan sägas upp av någondera parten med tre (3) månaders uppsägningstid.

 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt orginal.